ZVEREJŇOVANIE

VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazky s nízkymi hodnotami na poskytnutie služieb zadávané podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon").

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

VUP, a.s.

Nábrežná 4, 971 04 Prievidza

IČO: 36002071

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Harandza, PhD.

Telefón: +421 46 5430874

Email: harandza@vupas.sk

II. PREDMET ZÁKAZIEK

Názvy zákaziek

Nákup letter of access pre chemickú látku DMBA

Nákup letter of access pre chemickú látku DMPA

Nákup letter of access pre chemickú látku TEMPO

Nákup letter of access pre chemickú látku H-TEMPO

Nákup letter of access pre chemickú látku HPK

Vymedzenie predmetu zákazky

Viď prílohy

Pre vysvetlenie vymedzenia predmetov zákaziek po odbornej stránke kontaktujte: Ing. J. Harandza, PhD.

Telefón: +421 46 5430874

Email: harandza@vupas.sk

Maximálna výška finančných zdrojov

Tento údaj sa neuvádza.

III. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Najnižšia cena

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Lehota na predkladanie ponúk

do 21. 08. 2018

Spôsob a miesto doručenia ponuky

Ponuky môžu byť predložené e-mailom, osobne, poštou alebo kuriérom, miesto a kontakty sú uvedené v časti I. tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom posielať ponuky prioritne mailom na adresu harandza@vupas.sk , kvôli urýchleniu procesu verejného obstarávania.

VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Úspešný uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Prievidza, 14.8.2018


Prílohy:   


Nákup letter of access pre chemickú látku DMBA [Kyselina dimetylolbutánová, CAS: 10097-02-6]

Nákup letter of access pre chemickú látku DMPA [Kyselina dimetylolpropiónová, CAS: 4767-03-7]

Nákup letter of access pre chemickú látku TEMPO [2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, CAS: 2564-83-2]

Nákup letter of access pre chemickú látku H-TEMPO [4-Hydroxy-TEMPO, CAS: 2226-96-2]

Nákup letter of access pre chemickú látku HPK [Kyselina hydroxypivalová, CAS: 4835-90-9]


Na začiatok stránky

Copyright © 2021 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu