MENU


NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

PRODUKTY / PRÍPRAVKY PRE STAVEBNÝ A DREVÁRSKY PRIEMYSEL

Vupranyl

Charakteristika
VUPRANYL je stabilná vodná disperzia obsahujúca lineárne alkoholy a vhodný tenzid. Výrobok má pastovitú konzistenciu. Možno ho použiť v pôvodnej forme alebo po zriedení vodou.

Použitie
Výrobok sa používa ako pomocný prostriedok pri výrobe syntetických omietok a vodou riediteľných hmôt. Okrem plastifikačného účinku sa prídavkom VUPRANYLU dosahuje zlepšenie vlastností finálnych výrobkov, ktoré sa prejavujú najmä predĺžením životnosti, výrazným znížením tvorby trhlín a pod.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Výrobok je nehorľavý a fyziologicky nezávadný. Je vyrobený na báze biologicky dobre odbúrateľných zložiek. Pri manipulácii s výrobkom nie sú vyžadované zvláštne bezpečnostné opatrenia. Prípadné znečistenie je možné odstrániť vodou s použitím mydla alebo vhodného saponátu.

Balenie, skladovanie
Výrobok je dodávaný v 200 l sudoch. Po dohode s odberateľom je možnosť balenia aj do iných obalov. Pri skladovaní je potrebné výrobok chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladovateľnosť je 12 mesiacov odo dňa výroby.

Vupoform

Charakteristika
VUPOFORM je vysokoúčinný, ekologicky nezávadný odformovací prostriedok pripravený na báze prírodných surovín. Odstraňuje hygienické a ekologické problémy spojené s používaním odformovacích prostriedkov na báze minerálnych a parafinických olejov, alebo iných ropných produktov.

Použitie
Prostriedok je použiteľný pre všetky druhy foriem v stavebnom priemysle, pričom neatakuje tesniace materiály. VUPOFORM je vo vode nerozpustný, čo výrazne zvyšuje jeho separačný účinok a umožňuje i viacnásobné použitie foriem bez obnovenia nástreku odformovacieho prostriedku. Nanášanie je možné štetcom, striekaním a pod.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Prchavosť výrobku je nepatrná, nedochádza k znečisteniu ovzdušia. Vylúčená je možnosť znečistenia odpadných vôd ropnými látkami. Nemá korozívne účinky na technologické zariadenie. Z hľadiska bezpečnosti pri práci nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia. Prípadné znečistenie možno odstrániť umytím vodou s použitím mydla alebo vhodného saponátu.

Balenie, skladovanie
Veľkosť obalov je prispôsobená požiadavkám odberateľov. Pri skladovaní je potrebné prípravok chrániť pred priamym slnečným žiarením. Stuhnutie skladovaním pod teplotu tuhnutia (-15 °C) nevplýva na jeho odformovaciu účinnosť. Skladovateľnosť výrobku je 12 mesiacov odo dňa výroby.

Vupolit - 2

Charakteristika
VUPOLIT-2 je univerzálna plastifikačná prísada do betónových zmesí a mált na báze vodného roztoku neiónových a aniónaktívnych povrchovoaktívnych látok. Výrazne zlepšuje spracovateľské vlastnosti betónových zmesí, ale aj vlastnosti komerčných výrobkov pripravených na tejto báze.

Použitie
Prípravok sa s výhodou používa pri výrobe širokého sortimentu betonárskych výrobkov, najmä dlažieb, obrubníkov, záhradných prvkov, stavebných panelov, monolytických betónových konštrukcií a mnohých ďalších výrobkov. Dávkuje sa v množstve 1 až 3 ml na kg cementu.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Prípravok je nehorľavý, fyziologicky nezávadný. Pri manipulácii s ním nie sú vyžadované zvláštne opatrenia. Zasiahnuté miesta stačí umyť vodou.

Balenie, skladovanie
Veľkosť obalov je prispôsobená požiadavkám odberateľov. Pri skladovaní chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Prípadné zmrznutie neznižuje funkčnosť výrobku. Pri dodržaní podmienok skladovania je skladovateľnosť výrobku 12 mesiacov odo dňa výroby.

Mastape

Charakteristika
MASTAPE je hydrofobizačná disperzia obsahujúca vo vode dispergované organické hydrofobizujúce látky. Disperzia je vysokoúčinná pri ochrane organických látok, hlavne drevnej hmoty.
Zabraňuje vznikaniu trhlín pri uskladňovaní drevnej hmoty a pri zmene vlhkostnej rovnováhy.

Použitie
Prípravok sa používa na ochranu drevnej hmoty. Aplikuje sa štetcom, striekaním alebo máčaním. Disperziu možno aplikovať bezprostredne alebo po zriedení vodou, v závislosti od podmienok použitia. Nenarušuje drevnú substanciu a zachováva prirodzené vlastnosti dreva.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
MASTAPE je disperzia bielej farby, netoxická, ekologicky nezávadná. Nepatrí do kategórie horľavých látok. Po zasiahutí pokožky treba pokožku umyť vodou s prísadou bežného saponátu alebo mydla.

Balenie, skladovanie
Prípravok sa balí do 200 l pozinkovaných sudov, v ktorých sú vrecia z PVC. Podľa dohody s odberateľom je možný tiež iný spôsob balenia, napr. polyetylénové nádoby veľkosti 10-50 l. Výrobok sa skladuje pri teplote 0-30 °C. Skladovateľnosť je 12 mesiacov odo dňa výroby.

Vuppor

Charakteristika
Výrobok je určený na zlepšenie spracovateľnosti a zvýšenie tepelno-izolačných vlastností hrubej a jemnej keramiky.

Použitie
VUPPOR v zásadnej miere znižuje citlivosť materiálu na sušenie, znižuje vypaľovacie teploty potrebné na vypaľovanie keramického črepu, podstatne znižuje tepelnú vodivosť a tým zvyšuje tepelno-izolačné vlastnosti finálneho materiálu, pôsobí vo finálnom materiáli ako ostrivo, čím umožňuje znížiť, resp. nahradiť použitie ostriva do hliny a tým zvýšiť pevnosť finálneho výrobku. Tieto účinky sa prejavujú už pri aplikácii 1 % hmot.

Toxicita, bezpečnostné opatrenia
Pri práci s VUPPOROM treba zachovať bežné pravidlá základnej osobnej hygieny. Prípravok je vodorozpustný, pri poliatí alebo zasiahnutí očí treba postihnuté miesto opláchnuť prúdom čistej vody. Výrobok je nehorľavý, neobsahuje aromatické uhľovodíky.

Balenie, skladovanie
Prípravok sa dodáva v plastových obaloch alebo 200 l sudoch, podľa požiadaviek odberateľa. Skladovateľnosť je 6 mesiacov pri teplotách do 30 °C.

Na začiatok stránky

Copyright © 2018 VUP a.s.

KONTAKT OBCHODNÉ PODMIENKYREGISTRÁCIAPRIHLÁSENIEMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu