MENU


VÝSKUM / VYRIEŠENÉ TECHNOLÓGIE

 • Výroba pentaerytritolu a nadväzne kyseliny mravčej z odpadného mravčanu vápenatého
 • Výroba nenasýtených polyesterových živíc typu Patix (Patix 211, 224, 225, 324, Patix 005, Patix 0035, Patix ND)
 • Výroba alkydovej živice (Alkyd S-50/50 X)
 • Výroba polyesterpolyolov pre pružnú integrálnu PU penu a tvrdé peny (z destilačných zvyškov dimetyltereftalátu a cyklohexanónu)
 • Spôsob suspenznej polymerizácie vinylchloridu, vývoj a zavedenie výroby typov Slovinyl S s K-hodnotou 60, 62, 63, 68, 70, 71
 • Spôsob suspenznej kopolymerizácie vinylchloridu s vinylacetátom (Slovinyl KV 172, KV 173) a vinylchloridu s propylénom (Slovinyl KP 031)
 • Spôsob očkovanej polymerizácie vinylchloridu, vývoj a zavedenie výroby húževnatého PVC Slovinyl KH 081
 • Výroba polymerizačných - iniciačných systémov pre suspenznú polymerizáciu vinylchloridu (EHLP 10, 80, 100) a vinylacetátu (LP-45)
 • Spôsob demonomerizácie suspenzných typov polyvinylchloridu
 • Spôsob vydeľovania etylénu acetónovou absorpciou (pri vysokoteplotnej pyrolýze benzínu)
 • Výroba trimetylolpropánu
 • Výroba azodikarbónamidu (oxidácia dvojchrómanom draselným)
 • Výroba mazadiel pre plasty typu STEPE
 • Spôsob prípravy katalyzátora pre výrobu etylénoxidu
 • Spôsob fixácie povrchovej skládky elektrárenského popolčeka a fixácie skládky tuhých odpadov
 • Výroba vysokočistého acetónu s obsahom vody 0,1 a 0,3 % hm. pre elektroniku a kyseliny soľnej pre mikroelektroniku
 • Výroba chlórovaných parafínov
 • Výroba antimikrobiálneho (protiplesňového) prípravku VUPACID
 • Výroba tesniaceho prostriedku pre tesnenie plynových potrubí VUPATES N-95
 • Výroba leštiacich PU kotúčov LESKO 90 a brúsnych PU kotúčov
 • Racionalizácia výroby metylmetakrylátu
 • Zlepšenie vlastností močovino-formaldehydových živíc (DIAKOL)
 • Výroba acetaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou etylalkoholu
 • Výroba bentazónu z metylesteru kyseliny antranilovej, tiež z izopropylamidu kyseliny antranilovej
 • Výroba 2-metyl-6-etylanilínu
 • Výroba akrylamidu
 • Výroba termooxidačného stabilizátora
 • Výroba odpeňovačov (typu NOPENIT 101, 112, 333 a typu VUPENIT)
 • Výroba p-terc.butylfenolu
 • Výroba p-kumylfenolu z fenolových zvyškov
 • Výroba glykolových éterov na báze etylénoxidu a propylénoxidu
 • Výroba tetrahydrofuránu, γ-butyrolaktónu a N-metylpyrolidónu
 • Výroba hydroxykyselín (4-hydroxybenzoovej a 2,6-dihydroxynaftovej)
 • Výroba vyšších mastných alkoholov hydrogenáciou vyšších mastných kyselín
 • Výroba dimetylkarbonátu a nadväzne polykarbonátov
 • Výroba vinylchloridových a styrénakrylátových disperzií
 • Výroba metylesterov vyšších mastných kyselín
 • Výroba sulfometylesterov vyšších mastných kyselín
 • Výroba esterov kyseliny olejovej
 • Výroba izobutylvinyléteru
 • Výroba trimetylhydrochinonu z m-krezolu
 • Výroba azodikarbónamidu oxidáciou peroxidom vodíka
 • Výroba PU disperzií pre náterové hmoty a lepidlá
 • Výroba metylizobutylketónu
 • Výroba betaínov
 • Výroba pyrokatecholu z cyklohexénu
 • Výroba cyklohexénu parciálnou hydrogenáciou benzénu
 • Výroba acetylenických alkoholov a diolov
 • Výroba aminonaftoových kyselín
 • Výroba dihydrazidu kyseliny adipovej
 • Výroba tetrametylpiperidínu a stabilného voľného radikálu TEMPO
 • Výroba oxo-TEMPO a hydroxy-TEMPO
 • Výroba kolamínfosfátu
 • Výroba metylesterov karboxylových kyselín
 • Výroba 4-bróm-1-buténu a vyšších ω-bróm-α-alkénov
 • Výskum výroby trimetyloletánu
 • Výskum výroby vodných polyuretánových disperzií pre aplikácie v ekologických náterových látkach
 • Výskum výroby alkylhydroxylamínov
 • Výskum výroby kyseliny hydroxypivalovej
 • Výskum prípravy prírodných ketónov
Na začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu