MENU


VÝSKUM / SEPARAČNÉ PROCESY

Rektifikácia

 • Vypracovanie návrhov rektifikačného delenia zmesí organických látok pri atmosferickom alebo zníženom tlaku, a rektifikačných delení s použitím extrakčných a azeotropických systémov
 • Nameranie charakteristík čistých látok a zmesí, ktoré sú potrebné na návrh rektifikačnej separácie zmesí (tlak nasýtených pár, rovnováha kvapalina – para)
 • Overenie návrhov rektifikačných delení zmesí na diskontinuálnych a kontinuálnych laboratórnych rektifikačných kolónach a diskontinuálnych poloprevádzkových kolónach
 • Izolácia vysokovrúcich kvapalín na filmovej rotačnej odparke s odparovacou mohutnosťou 30 kg H2O/h pri teplote do 180 °C a tlaku od 5 kPa do 101 kPa
 • Rektifikácia kvapalných a tuhých zmesí (s teplotou topenia zložiek do 80 °C pri normálnom a zníženom tlaku (do 0,3 kPa) na diskontinuálnych poloprevádzkových kolónach (separačná účinnosť cca 30 teoretických etáží)

Extrakcia

 • Experimentálny výber extrakčného činidla, overenie jeho účinnosti v rôznych režimoch viacstupňových extrakcií, regenerácia extrakčného činidla
 • Nameranie charakteristík čistých látok a zmesí, ktoré sú potrebné na návrh separácie zmesí extrakciou (rozpustnosť tuhých látok a plynov v kvapalinách, rovnováha kvapalina – kvapalina)
 • Overenie návrhu extrakčnej izolácie v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach

Kryštalizácia

 • Návrhy delenia zmesi a izolácie produktov kryštalizáciou z roztoku, resp. z taveniny
 • Nameranie charakteristík čistých látok a zmesí, ktoré sú potrebné na návrh separácie zmesí kryštalizačne (teplota topenia, rozpustnosť tuhých látok v kvapalinách, rovnováha tuhá látka – tuhá látka)
 • Overenie návrhu kryštalizačnej izolácie v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach s využitím filtrácie a odstreďovania
Na začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu