MENU


VÝSKUM / ORGANICKÉ SYNTÉZY

Príprava chemických špecialít tlakovými a nízkotlakovými syntézami

Tlakové syntézy

 • Hydrogenácia olefínov, aromátov, aldehydov, ketónov, imínov, nenasýtených kyselín, štiepna hydrogenácia esterov na alkoholy
 • Aminácia alkoholov, aldehydov a ketónov

Nízkotlakové syntézy

 • Hydrobromácia olefínov na 1-brómalkány
 • Dehydrobromácia α,ω-dibrómalkánov na ω-bróm-1-alkény
 • Kyanoetylácia alkoholov, glykolov, glykolových éterov
 • Esterifikácia - príprava rôznych druhov esterov, mono- až polyesterov esterifikáciou, resp. preesterifikáciou
 • Kondenzačné reakcie aldehydov a ketónov
 • Epoxidácie olefínov
 • Príprava 1,2-diolov
 • Alkylácia fenolov a ich derivátov
 • Príprava nesymetrických ketónov na báze olefínov a acetónu
 • Syntéza acetylenických alkoholov a diolov
 • Príprava vinylových éterov
 • Syntéza disperzií syntetických polymérov (kopolymérov a ternárnych polymérov)
Na začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu