NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

KONTAKT

Názov firmy: VUP, a.s.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
Nábrežná 4
971 04 Prievidza

Telefón: +421 046 5430841
Fax: +421 046 5430261
e-mail: vup@vupas.sk

Generálny riaditeľ
Ing. Roman Karlubík, MBA
t.č. 0465430471

Ekonomická riaditeľka
Ing. Zuzana Jančurová
t.č. 046 5430035
mobil: 0905 302218
mail: jancurova@vupas.sk


Riaditeľ pre výskum
Ing. Peter Grolmus.
t.č. 0465430657
mail : grolmus@vupas.sk

Odbor obchodu


Vedúca odboru obchodu
Ing. Soňa Okresová
t.č. : 0465430889
mobil: 0905850019
mail: okresova@vupas.sk

Odbyt
Renáta Valachová
t.č.: 0465430591
mobil: 0915726117
mail: odbyt@vupas.sk
mail:odbyt@vupas.sk

Akreditované laboratóriá ATBEL

Ing. Ľudovít Žiak
t.č. : 0465430769
mobil: 0905628935
mail: ziak@vupas.sk
mobil: 0905628935
mail: ziak@vupas.sk
----------------------------------

Fakturačné údaje:
IČO:  36002071                       
DIČ:  2020469462                       
IČ DPH: SK2020469462                                       

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sa vložka číslo 313/R