NÁKUPNÝ KOŠÍK

Užívateľ : Neprihlásený

Suma celkom (0.00 €)
Počet položiek : 0 ks

PROJEKTY

Základné informácie o projekte:

Poskytovateľ:                        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

v zastúpení:                          Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Prijímateľ:                             VUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza,

   IČO: 36002071

 

Názov projektu:        Zvýšenie štandardu výkonnosti a funkčnosti spoločnosti VUP, a.s. prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

Kód projektu v ITMS2014+:          313031N515

Operačný program:                         313000 - Výskum a inovácie

Spolufinancovaný z:                       Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ:                                 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Začiatok realizácie hlavných

aktivít projektu:                     2/2018

Ukončenie realizácie hlavných

aktivít projektu:                     7/2019

 

Stručný opis projektu:

Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie funkčnosti a výkonnosti stredného podniku VUP, a.s. prostredníctvom nariadenia REACH. Nariadením REACH sa vyžaduje, aby spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemické látky do EÚ v množstve jedna tona alebo viac ročne, zaregistrovali tieto látky v roku 2018 v agentúre ECHA. Realizáciou projektu získa spoločnosť VUP, a.s. pre svoje chemické produkty, ktoré produkuje v objemoch vyšších ako 1 t/ročne platné registrácie a tým posilní svoje postavenie a konkurencieschopnosť na trhu s chemickými produktmi.

Ciele projektu:

Zvýšenie štandardu výkonnosti a funkčnosti spoločnosti VUP, a.s. prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom „Registrácia látky podľa nariadenie REACH".

Výsledky realizovaného projektu:

Realizovaním hlavnej aktivity projektu získa spoločnosť VUP, a.s. registračné práva podľa nariadenia REACH ku konkrétnym chemickým látkam, ktoré produkuje a tým pádom zvýšiť svoj štandard výkonnosti a funkčnosti.

 

www.opvai.sk

Na začiatok stránky

Copyright © 2019 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu